Administration

På denne side er samlet information af administrativ art. Nogle informationer er åbne for alle besøgende og nogle kun for medlemmer eller bestyrelsen. Information kun beregnet for medlemmer af foreningen og bestyrelsen er beskyttet med brugernavn og password. Hvis du som medlem ikke har fået dit brugernavn og password så skriv til webmasteren .

Adfærdskodeks
Adgangskort
Adresseændring m.v.http://www.nyghrvpk.dk/wordpress/administration/adresseaendringer/
Aktivtetsbefalinger
Bestyrelsesmedlemmer gennem tiden
Blivende Bestemmelser for GHRVPK
Bynavne og soldaternumre
Indmeldelse
Instruks tilmelding til aktivitet
Medlemsliste (Komplet)
Medlemsliste (Offentlig)
Referater fra bestyrelsesmøder
Referater fra generalforsamlinger samt regnskab
Referater fra logistikmøder
Støtte fra GHRVPK
Telefon til Skruevagt
Vedtægter for GHRVPK
Våbenkammertjeneste
Våbenskjolde givet til
Æresmedlemmer

 

Lukket for kommentarer.