Bestyrelsesmedlemmer gennem tiden

Bestyrelsesmedlemmer, som er afgået fra bestyrelsen, og som vi skylder en stor tak for deres bidrag til foreningens udvikling.

Leif Nielsen

 

 

 

Leif Nielsen (2007 – 2009)
Foreningens første formand, som stod i spidsen for den meget udfordrende og spændende etableringsperiode. Leif kastede sig straks over renovering af messevognen (sammen med Thomas), og han har endvidere været med til at skabe den udstilling af køretøjsrelevante historie i Fredskoven. Leif tog sig også af det grafiske arbejde med foreningens våbenskjold. Leif har også været medlem af bestyrelsen for Historisk Samlings Venner.

Thomas Thomsen

 

 

 

Thomas Thomsen (2007 – 2009)
Thomas var med fra begyndelsen, og han kastede sig straks over renovering af messevognen (sammen med Leif). Foreningens første klubfolder blev udviklet af Thomas. Thomas vandt konkurrencen om design af foreningens våbenskjold.

SEJ

 

 

 

Søren E. Jensen (2008 – 2010)
Søren (eller SEJ, som han kaldes i folkemunde) tog sig af kontakten til depoterne, var ansvarlig for at der var styr på CFE, etc. SEJ var også en yderst kompetent referent for bestyrelsesmøderne.

Klaus Bo Petersen

 

 

 

Klaus Bo Petersen (2007 – 2010)
Klaus (eller KB, som han kaldes i folkemunde) tog straks ansvaret for at få gang i vores ungdomsafdeling. Han var koordinator for arbejdet med kampvognene – især Leoparderne. KB har også været en uvurderlig kontaktperson til den faglige verden ved GHR.

Michael Kamstrup

 

 

 

Michael Kaare Kamstrup (2007 – 2010)
På trods af Michaels udmelding ved valget som suppleant i 2007 om, at han ikke ville kunne finde ret meget tid, så har han gjort en meget stor indsats med indretning og udsmykning af vores lokaler. Han var, indtil sygdommen satte tempoet ned, nærmest virket som en fuldtidsvicevært i Fredskoven samt stået for kontakt til bygningsfolk etc.

Johnny Stigler

 

 

 

Johnny Stigler (2009 – 2010)
Johnnys rolle som næstformand og regimentets repræsentant i bestyrelsen har i perioden været hæmmet af de mange ceremonielle opgaver, som GHR indsats i Afghanistan har medført.

Mogens Christensen

 

 

 

Mogens Christensen (2007 – 2013)
Mogens var med fra begyndelsen, og han påtog sig straks det ikke altid nemme og populære job som kasserer. Mogens har også været den, mange er gået til, når der skulle skaffes stumper eller andet, og GHRVPK har nydt godt af det netværk, som Mogens har haft til dette. Mogens er fortsat med at være fokusansvarlig for de små køretøjer.

Arne Jørgensen

 

 

 

Arne Jørgensen (2007 – 2013)
Arne var med fra begyndelsen, og har bidraget gevaldigt med sin store tekniske viden og kendskab til køretøjer, motorer etc. Arnes erfaringer fra foreningsarbejdet har også været til stor hjælp for Bestyrelsen. Med en bopæl i den anden ende af Sjælland er det forståeligt, at Arne takker af for nu, men vi tror på, at Arne vil komme og bidrage i foreningens fortsatte udvikling.

Steen Thomsen

 

 

 

Steen Thomsen (2007 – 2013)
Steen Thomsen, ”Kaptajnen”, overtog formandskabet efter Leif Nielsen og har i de forløbne 7 år med hård og særdeles effektiv hånd udviklet foreningen fra 50 medlemmer til de i dag (april 2014) mere end 500 betalende medlemmer (medlemsnummer 809 er tildelt). Steen har lagt masser af arbejdstimer både på de indre og de ydre linjer og med hans gode eksempel og vedholdenhed har foreningen fået tilført eller tilført sig selv det nuværende store antal køretøjer af alt fra cykler til kampvogne.
Ved Steens særdeles aktive indsats er foreningen velkendt og anerkendt, som en af de vigtigste aktører i forbindelse med oprettelsen af Danske Hærmusseer og andre steder, hvor foreningens køretøjer fremvises overalt i landet. Steen har ikke ”kun” været formand, men har også selv aktivt deltaget i alle foreningens aktiviteter og især på Åben Hede har han sat sine store aftryk. Steen har selv en Jeep M151, som tiden nu skal helliges til, ligesom han har overtaget jobbet, som foreningens Webmaster.

KS

 

 

 

Ken Stinius Jørgensen (2013 – 2014)
Ken Stinius Jørgensen, blandt venner kaldet ”KS” eller ”Mafiosoen”, har lige siden foreningens start i 2007 været en fantastisk vidensbank, der har betydet meget for foreningen og andre med interesse for Hærens og især pansertroppernes historie. KS har en helt utrolig stor viden om køretøjer, historiske såvel som nuværende, lokalhistoriske oplysninger om kasernerne i Næstved, ikke mindst om tilblivelsen af Fredskovsdepotet, om enheder ved Gardehusarregimentet og om de mange billeder, der er fra svundne tider etc. Selvom KS ikke har været med i Bestyrelsen hele tiden, har han påtaget sig ansvar for mangt og meget til gavn for foreningen og hele forsvaret, og mange gæster har nydt godt af hans levende rundvisninger og interessante og relevante fortællinger.

Tommy Rasmussen

 

 

 

Tommy Rasmussen (2010 – 2014)
Næstformand, major Tommy Rasmussen (Lille-Tommy) fik hurtigt efter overtagelsen af jobbet som Chef for Garnisonsstøtte Elementet ved Gardehusarregimentet genskabt de gode og effektive relationer til alle enheder af interesse for GHRPVK på Gardehusarkasernen. Lille-Tommy kom fra en stilling ved Forsvarets Materieltjeneste, så også her kunne han trække på sine gamle forbindelser, når han skulle hjælpe og støtte GHRVPK. At Lille-Tommy også har været Værkstedschef på Gardehusarkasernen i Slagelse gjorde det nemt for GHRPVK at få gode råd og løsninger på alle de udfordringer, som vi har haft i den forløbne periode. Tommy har altid informeret GHRVPK om, hvad der rørte sig ved regimentet og han har været vores livline til Regimentschefen, oberst Tommy M. Paulsen (Store-Tommy). Som aktivt medlem af bestyrelse har Lille-Tommy ydet en meget værdifuld indsats og fået etableret og fået styr på mange af de administrative ting, som er nødvendige for at få en stor organisation, som GHRVPK, hægtet op på alle Forsvarets mange og forunderlige systemer. Det har ikke altid været let, men Tommy har altid fundet en vej, uanset opgavens størrelse.

Lukket for kommentarer.