Danish Leopards in Helmand, From a crew’s perspective.

GHRVPK er en af sponsorerne, der har gjort det muligt at producere bogen “Danish Leopards in Helmand, From a crew’s perspective”.

Bogens bestyrelse vil derfor gerne orientere om, at bogen bliver præsenteret for pressen og udsendte besætningsmedlemmer torsdag d. 15 december på SoldaterRekreationshjemmet i Holstebro.

Man kan allerede få et indtryk af bogens indhold på forlagets hjemmeside: http://www.trackpadpublishing.com/danish-leopards-in-helmand.

leo

Bogen kan købes ved henvendelse til SoldaterRekreationhjemmet i Holstebro (e-mail: holstebro@kfums-soldaterhjem.dk) eller via forlagets hjemmeside.

Måneden der gik – juni 2016

Arbejdet i skoven har helt klart været præget af den forestående tur til Åben Hede. Flere af de hjulkøretøjer, som vi havde planlagt at tage med, lykkedes os desværre ikke at få klargjort til syn. Specielt på KVGL M/24 og PNBJVG CENT blev der svedt, da holdene gerne ville have deres vogn med til Åben Hede. Desværre måtte de kort før afgang erkende, at de ikke nåede at blive klar til dette arrangement.
2. juni
havde vi flere af vores hjulkøretøjer til syn, men der var stadig problemer med nogle af dem, bl.a. vores MERC kassevogn, som vi skulle bruge til børnefeltbanen. Heldigvis gik den gen-nem syn torsdagen, før vi skulle afsted. Der var dog også et lyspunkt, idet Carrieren blev godkendt.
5. juni
havde vi besøg af Cadillac Club Denmark, som specielt var interesseret i KVGL M/24, som jo er bestykket med 2 stk. Cadillac V8-motorer. Børge var ikke til at skyde igennem, da han startede motorerne. Ud over at se M/24’eren, så fik de selvfølgelig en rundvisning.
16. juni
havde vi besøg af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), Trænregimentet (TRR), Hærstaben (HST) m.fl. Mødet var et såkaldt formøde, hvor interesser/ønsker/betragtninger skulle luftes, ud fra et ønske fra FES om at begrænse antallet af kvadratmeter, der rådes over i øjeblikket, og som måske kan sælges. Vi har jo vidst i lang tid, at forsvaret ønsker at afhænde Fredskoven samt øvelsesterrænet.
De foreløbige konklusioner på mødet var både gode og dårlige. Gode, fordi vi sandsynligvis får adgang til BYGN 3 i Kalby Ris (kampvognsværkstedet) m. fl, men skidt da det har lange udsigter til, at hele foreningen kan rykke ind i Kalby Ris, da Forsvarets Depot og Distribution (FDD) fortsat har planlagt at bruge garagerne som fjernlager i hvert fald frem til 2020, da det er det eneste lager, som de har på Sjælland. Spændende at se, hvad der kommer ud af arbejdet, som vi selvfølgelig fra bestyrelsens side følger tæt.
18.-19. juni
havde vi sendt MOSEGRISEN og morter-PMV’en til Air Show 2016 i Skrydstrup, ledsaget af 4 af vores medlemmer. Det var lidt spændende at se, hvad det var vi, som skulle deltage i, da vi ikke havde været med før. Lørdagen var rimelig kedelig, da det ikke tog ret lang tid at få vores to køretøjer på plads, og når man har flere timer til rådighed, så er Både Flyvestationen og byen Skrydstrup rimelig kedelig. Søndag var til gengæld noget af en oplevelse. Lige fra morgenstunden og indtil middag strømmede det ind med gæster, – over 140.000 blev det efterfølgende opgjort til. Jeg må indrømme, at Åben Hede er vand ved siden at det setup, som flyvevåbnet her havde stablet på benene, og selvom det ligger så tæt på Åben Hede, så mener jeg helt klart, at vi skal forsøge at være mere tilstede her, når det om 2 år løber af stablen igen, denne gang i Ålborg.
23.-26. juni
var det så tid til det længe ventede Åben Hede. Det startede ellers ikke for godt, idet en af kørerne på lastbilerne samme morgen meldte forfald p.g.a. sygdom, og ham, der skulle hente vores frokostmadpakker, havde sovet over sig. Heldigvis fik vi hurtigt løst problemerne, og så var der ellers afgang til Oksbøl. Til forskel fra tidligere, så var vi så privilegerede, at vi næsten alle blev indkvarteret i BYGN 42, på 2-mandsstuer med bad, – ren luksus i forhold til tidligere, og en gentagelse værd.
Fredag var der udkørsel, indretning ved Bøffelstillingen, og indskydning. Om aftenen havde Hærens kamp- og Ildstøtte center (HKIC) indbudt til bål, da det jo var Sct. Hans aften. Ca. ½ time før vi skulle stille, så stod det ned i stråler, men da vi endelig stillede op, så skinnede solen fra en næsten skyfri himmel. I anledning af Sct. Hans aften, havde vi medtaget vores egne hekse, men desværre fik de startforbud kort før bålet blev tændt, så vi måtte nøjes med den hjemmefabrikerede heks. For at det samme ikke skal ske til næste år, så tog vores to medbragte hekse dagen efter kontakt til Flyvevåbnets Historiske Samling for at se, om der mulighed for lidt omskoling til F-16 inden næste år.
Om aftenen var der dømt råhygge og grill på terrassen bag BYGN 42. Messevognen var kørt i stilling foran bygningen, og næstformanden havde udnævnt sig selv til grillmester. En virkelig hyggelig aften.
Lørdag var der dømt ”Store legedag”. Dagen stod til fri afbenyttelse, så traditionen tro var PMV’erne ude på en længere tur i terrænet, hvor de medlemmer, der havde meldt sig til omskoling til kører eller vognkommandør fik gennemført de sidste prøver. Tillykke til nye kørere og vognkommandører.
Søndag var så den store dag. Vi havde i år medbragt børnefeltbanen, og stillet den op bag vores stade. Der var godt nok flere, der var noget skeptiske, men det viste sig heldigvis, at den var en bragende succes, der var næsten konstant kø ved banen, og selv under skydningen var der flere børn, der kæmpede med sig selv og banen. Man kan nogen gange blive overrasket, idet det viste sig, at der er gået en superpædagog tabt i BS. Skal bringe en stor tak fra pigerne til de, der kom over og aflastede dem i løbet af dagen. De ca. 30.000 gæster fik en god oplevelse i stålende vejr og der var omkring 30 % flere køretøjer end sidste år. Alt forløb glat og uden uheld. En rigtig god oplevelse for os alle.
Ved afslutning af dagen gik sammenpakningen meget hurtig, idet alle, der var til stede gav en hånd med, transporten tilbage til lejren ligeledes, idet der blev brugt nogle alternative ruter, for at undgå køerne på vejene. I lejren blev der afholdt en kort appel, hvorunder BS og HC blev kaldt frem, for hver at få tildelt foreningens flotte skjold, som tak for deres store arbejde som fokusan-svarlig for henholdsvis PMV’erne og kampvognene. Hjemtransporten gik smertefrit, og de sidste hjulkøretøjer rullede gennem lågen i Fredskoven ca. kl. 23.00.
JoF

Kamera fundet

Der er fundet et kamera nede på klargøringspladsen ved uddannelsesstøtteelementet med. tydeligvis billeder tilhørende en fra vores organisation.

Kontakt Birte Holdt på telefon 7283 9505.

Måneden, der gik – maj 2016

Måneden, der gik – maj 2016

  1. maj var foreningen repræsenteret i forbindelse med Åbent Hus på Kastellet. Vejret var virkelig flot, og det var en ren fornøjelse at se de mange flotte veteranbiler, samtidig med at vi fik en rigtig god betjening.

Samme dag var M41,moreter-PMV’en og PIRANHA med til at markere sæsonåbningen af Panzermuseum East mellem Slagelse og Næstved.

 

  1. maj havde Lion Club Næstved forlagt deres møde til vores domicil i Fredskoven. De var meget begejstrede, så det er sikkert ikke sidste gang, vi ser dem.

 

  1. maj var vi en lille gruppe, der kørte ind til København. Efter arrangementet på Kastellet havde vi efterladt Mosegrisen og M38A1 på Kastellet, da vi havde givet tilsagn til Nationalmuseet om at deltage i et arrangement ved det tidligere Frihedsmuseum.

Samme aften var der den efterhånden traditionelle Tur Sydsjælland, hvor vi rullede med 14 køretøjer på den ca. 65 km. lange tur. Turen i år var lidt anderledes end de tidligere år, idet første stop var på Holmegård Gods, som jo ejes af familien Lassen. I parken er der en buste af Anders Lassen, hvor der blev lagt en krans af formanden for Anders Lassen Fonden Jeppe Handwerk (vores hovedsponsor) og Kammerherre Lassen holdt et lille foredrag om helten Anders Lassen. Derefter gik turen nogenlunde af den samme rute som sidste år til mindepladen for Anders Lassen ved Præstø, Snesere Kirke og afsluttende ved Mogenstrup Kirke. Her blev Mogens takket af formanden for den vel tilrettelagte tur. Vejret var igen i år med foreningen, så det var en flot tur gennem det Sydsjællandske. Turen bliver nok ændret en lille smule til næste år, da det jo på sin vis er lidt fjollet, at vi først lægger en krans ved Anders Lassens buste, og så 1 time senere kommer HVK FAXE og holder en lille mindehøjtidelighed samme sted

  1. maj kunne man godt få fornemmelsen af, at der var brudt en mindre krig ud i skoven, men årsagen var bare at PNBJVG CENT, med lidt starthjælp af en LEO, var ude at køre ved egen kraft. Det var selvfølgelig meget positivt, at den kørte ved egen kraft, men der er vist et pænt stykke vej, før den er helt klar.
  2. maj var til gengæld endnu en mærkedag for folkene på M24’eren, idet den ved egen kraft kørte ud af garagen, og håbet er fortsat, at den bliver klar til Åben Hede. Den kommer under alle omstændigheder med til Jylland. Synet eller ej. Og så er den i hvert fald klar til Pansertræffet ved GHR til september.
  3. – 20. maj var 4 medlemmer af bestyrelsen samt H. C. til 2. planmøde for Åben Hede. Vi var bl. a. ude og se på den rent fysiske placering af vores køretøjer, og efter lidt snak, så fik vi den samme gode plads, som de foregående år. Vi skal denne gang ikke køre VIP-kørsel, hvilket gør vores planlægning af dagen noget nemmere, indkørsel til Bøffelstillingen er rykket uden for Blåvand, og endelig bliver der en P-plads for deltagernes civile køretøjer, så de ikke holder inde på udstillingsområdet. Vi får dobbeltværelser og mad og vores køretøjer skal læsses på og af ved P-7. Mere følger for de 55 heldige deltagere.
  4. maj løb vores Åbent Hus af stablen. Igen var vi velsignet med godt vejr, selvom vejrudsigten fem dage før arrangementet ikke så opløftende ud. Og hele området skinnede og har formentlig aldrig været så velplejet, som den dag. Flot klaret. Og alle køretøjer og områderne blev vist frem på flotteste vis. Sådan. Hjemmeværnet havde virkelig givet den hele armen i forbindelse med artilleri-markeringen, så ingen i Næstved kun være i tvivl om, at der var gang i den på øvelsesterrænet. Vi må nok erkende, at vi denne gang havde spændt buet lidt for hårdt, idet vi var over smertegrænsen for, hvad vi kunne bære af opgaver denne dag, og vi må nok se i øjnene, at vi bliver nødsaget til at se på, hvad vi kan skære væk til næste år. Vi havde i år fået Westfront 1916 med den velkendte Kaare Johannessen, et virkeligt vellykket indslag, som helt sikkert vil blive gentaget til næste år. Vi var også så heldige, at forsvarsminister Peter Christensen havde sagt ja til at besøge os. Der var oprindeligt afsat 1½ time til besøget, men det var åbenbart så stor succes, at det blev til hele 2 timers besøg. Forsvarsministeren var ude og køre LEO, og for at beskytte hans tøj fik han udleveret en køredragt, som han beholdt på efter køreturen, og da han skulle videre til Slagelse, for at tale ved Hjemmeværnets Landsråd, forærede formanden ministeren dragten, og han valgte så at beholde den på. Gad nok se ansigterne på medlemmerne af Landsrådet, da ministeren troppede op i køredragten. Inde på Facebook er der lagt en lille video fra dagen, og den samme video er lagt på YouTube, bare søg på GHRVPK, eller brug dette link https://youtu.be/epNnoFbqK0Y.

Desværre skete der et teknisk uheld med tælleren, så vi ved reelt kun at der var over 2000 besøgende, men vi regner med 4.000 besøgende og vi kan være rigtig glade og stolte over dagen. Tak til alle der tog hjalp til.

Man taler om ”alle gode gange tre”, – dette var første aktivitet af de tre store i år, så nu er der bare at se frem til Åben Hede i slutningen af denne måned, og Pansertræf i september, så kan vi forhåbentlig sige ”alle gode gange tre”.

 

God sommer – Vi ses.

JoF